Παντού στον πλανήτη συναντάμε ακτινοβολίες της γης, λεγόμενες Γεωπαθητικές, όπως και πληθώρα Ηλεκτρομαγνητικών (Η/Μ) πεδίων, ως αποτέλεσμα της ανθρώπινης τεχνολογίας. Επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι η συνεχής παρουσία τέτοιων ακτινοβολιών στην οικία ή την εργασία μας, διαταράσσει το φυσικό ενεργειακό πεδίο του οργανισμού μας, με αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία μας.

Μήπως τελευταία δεν κοιμάστε καλά και ξυπνάτε κουρασμένοι; Μήπως εσείς ή άλλοι στην οικογένειά σας έχετε ανεξήγητη νευρικότητα, παραπάνω άγχος ή αδικαιολόγητες σωματικές ενοχλήσεις; Εάν ναι, αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι το σπίτι σας επηρεάζεται από Η/Μ ή/και Γεωπαθητικές ακτινοβολίες.

home page 700 b

Μέχρι πρόσφατα το πρόβλημα αυτό επισήμως αγνοείτο. Όμως, τα στοιχεία αυξάνονται συνεχώς και όλο και περισσότεροι άνθρωποι λαμβάνουν τώρα μέτρα για να προστατεύσουν τις οικογένειες και τα σπίτια τους από τέτοιες δυσμενείς ενέργειες.

Εδώ θα βρείτε έγκυρα στοιχεία για τις Η/Μ και Γεωπαθητικές ακτινοβολίες. Στόχος μας είναι η ευαισθητοποίηση του κόσμου για τις αιτίες και τα αποτελέσματα αυτών, ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων.

Τα Vital Symbols είναι προσιτά και αξιόπιστα προϊόντα που εξουδετερώνουν την βλαπτική ικανότητα όλων των ακτινοβολιών και αποκαθιστούν τη ζωτική ενέργεια χώρων και ατόμων σε υπερ-άριστα επίπεδα. Επίσης προϊόντα για ασφαλή χρήση της τεχνολογίας, για ενεργοποίηση νερού και τροφών, και προσωπική προστασία από αρνητικές ενέργειες.
Με κυριολεκτικά απεριόριστη διάρκεια δράσης
και γραπτή εγγύηση επιστροφής χρημάτων, 99 ημερών!