Παρά τα αυξανόμενα στοιχεία, η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και τα Γεωπαθητικά πεδία εξακολουθούν να αποτελούν κινδύνους για την υγεία που παρανοούνται ή αντιμετωπίζονται με κυνισμό. Είναι λοιπόν φυσικό να έχετε ερωτήσεις και αμφιβολίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εναρμονιστών μας και πώς μπορούν να σας προστατεύσουν από δυνητικά επικίνδυνες δονήσεις και ενέργειες. Είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε τυχόν απορίες ή ανησυχίες που μπορεί να έχετε.

Μπορείτε να στείλετε ερωτήσεις σχετικά με το Ηλεκτρομαγνητικό και Γεωπαθητικό στρες στο: info@vitalsymbols.net

Για να επωφεληθείτε από τη ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ μας για έλεγχο του δικού σας ενεργειακού πεδίου ή για λεπτομερή ενεργειακή χαρτογράφηση της οικίας σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ιδρυτή των Vital Symbols στο: yk@vitalsymbols.net

Για ερωτήσεις σχετικά με το προϊόντα απευθυνθείτε στο: sales@vitalsymbols.net

 

Δέσμευση : Τα προσωπικά σας στοιχεία είναι απολύτως εμπιστευτικά και ΔΕΝ πρόκειται σε καμία περίπτωση να κοινοποιηθούν ή να χρησιμοποιηθούν αλλιώς. Ούτε θα λάβετε ποτέ από εμάς διαφημιστικά emails.